اولین قسمت یک مقاله عنوان آن می­باشد که بایستی با در نظر داشتن موضوعات اصلی اظهار شده در مقاله به شکلی جذاب جمله­بندی شده باشد. عنوان مقاله حتی­الامکان بایستی دقیق و رسا بوده و از به کار بردن عبارات ناآشنا، کلمات اختصاری و اصطلاحات خاص مانند بکار بردن فرمول­های شیمیایی، اسامی تجاری و هر چیز دیگری که برای خواننده ناآشنا بوده و برای او ابهام ایجاد ­می­کند، در عنوان خودداری گردد. با در نظر داشتن اینکه عنوان مقاله اولین قسمتی می باشد که نظر خوانندگان را به خود جلب می­نماید، لازم می باشد تا با بکار بردن جملاتی مناسب، صریح و زیبا که گویای نکات اصلی و عمده موجود در مقاله می باشد کوشش در انتخاب عنوانی شیوا و رسا برای مقاله نمود.

در هنگام انتخاب و نگارش عنوان، به سلیس و روان بودن آن بسیار دقت داشته باشید. عنوان مقاله بایستی طوری نگارش یافته باشد که خواننده فقط با خواندن و بدون نیاز به فکر کردن در مورد آن به راحتی به درک کامل آن نائل آید. بایستی توجه نمود که عنوان دروازه ورود به مباحث مقاله می­باشد، در این بین عنوان زیبا، شیوا، روان و سلیس که به درستی با مطالب ذکر گردیده در مقاله انطباق داشته باشد در احساس اولیه خوانندگان و داورهای مقاله بسیار تاثیر گذار می­باشد. مسلما برای همه افراد علاقه به خواندن کتاب­ها و مقاله­هایی که عنوان آنها بتواند ارتباط موثری با ما ایجاد کند، اتفاق افتاده می باشد.

خاطر نشان می گردد که در کاربرگ ارزیابی مقالات که توسط دفتر مجله برای داورهای مقالات ارسال می­گردد، یکی از مواردی که به صورت اختصاصی ذکر گردیده می باشد، مناسب بودن عنوان و تطابق کامل آن با مطالب موجود در مقاله می­باشد. به همین دلیل با دقت کردن در انتخاب مناسب عنوان می­توان اقدامی مناسب درجهت پذیرش مقاله را به انجام رسانید.

با در نظر داشتن اینکه عنوان مقاله بایستی اظهار کننده نکات اصلی موجود در مقاله باشد، با طرح پرسش­هایی مانند: در این پژوهش چه چیزی مطالعه شده می باشد؟، این مقاله در چه جامعه­ای، در چه مکانی و در چه زمانی نوشته شده می باشد؟ و سایر سوالاتی که بستگی به مقاله و موضوعات مورد مطالعه در آن دارد کوشش گردد تا کلیات مقاله را استخراج کرده و از کلید واژه­هایی وابسته به آنها در عنوان بهره گیری نمود.

بایستی توجه داشت که عنوان مقالات علمی جمله کامل نیست، بطوریکه عنوان مقالات غالبا به صورت مجهول و بدون آوردن فعل برای جمله اظهار می­گردد. به عنوان مثال با کمی دقت در عنوان “مطالعه خواص ارتعاشی انواع گونه های چوب درخت توت”مشخص می باشد که عنوان فوق از نظر اصول نگارش جمله صحیح نبوده و در آن فعل که مهمترین رکن جمله نویسی می باشد، وجود ندارد.

چنانچه تصریح گردید در صورتی که کلماتی در توصیف ویژگی­های مطالعه شما تأثیر کلیدی داشته باشند، لازم می باشد تا با بکار بردن آنها در داخل عنوان مقاله حداکثر ارتباط معنایی را بین عنوان و متن مقاله ایجاد نمود. به­عنوان مثال تنها با خواندن عنوان “مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف تایر در اندازه صدای تولید شده در هنگام حرکت تایر بر سطح جاده”، به راحتی می­توان کلیتی از موضوعات بحث شده در این مقاله را درک نمود. به بیانی دیگر حتی یک خواننده معمولی و غیر متخصص نیز با خواندن عنوان فوق به راحتی درمی­یابد که در این مقاله اثر پارامترهای مختلف تایر خودرو مانند جنس لاستیک، ضخامت آن، شکل آج­ها و سایر مواردی همانند این بر روی اندازه صدایی که در هنگام حرکت تایر خودرو  بر سطح جاده ایجاد می­گردد، مطالعه شده می باشد.

یکی از مواردی که در تعیین نام مقالات علمی بایستی به آن توجه داشت، طول عنوان یا تعداد کلماتی می باشد که در عنوان بکار رفته می باشد. در صورتی که عنوان یک مقاله بسیار کوتاه باشد معمولا برداشت­هایی کلی از آن حاصل می­گردد و از آنجا که در مقالات علمی به موضوعاتی خاص و ویژه پرداخته می­گردد، امر فوق مطلوب نمی­باشد. به عنوان مثال با خواندن عنوان “خواص پلاستیک­ها” ابهامات بسیار زیادی در ذهن خواننده ایجاد شده و خواننده نمی­تواند درک صحیحی از موضوعات اظهار شده در مقاله پیدا نماید. عنوان فوق ممکن می باشد سوالات بسیار زیادی را در ذهن خواننده ایجاد کرده که بعنوان مثال در این مقاله چه پلاستیک­هایی مورد مطالعه قرار گرفته­اند؟ کدام یک از خواص پلاستیک­ها اندازه گیری شده­اند؟ آیا مقاله فوق حاصل تجربیات آزمایشگاهی می باشد؟ و بسیاری از سوالات و ابهامات دیگری که به دلیل کوتاه و کلی بودن عنوان ممکن می باشد در ذهن خواننده ایجاد گردد. به همین دلیل پیشنهاد می­گردد از نام­گذاری مقالات خود با چنین عنوان­های کوتاه و کلی­ خودداری گردد.

از طرف دیگر، انتخاب عنوان­هایی بسیار بلند و طولانی نیز چندان مطلوب نبوده و ممکن می باشد خواننده فقط با خواندن عنوان مقاله خسته شده و از مطالعه ادامه مقاله خودداری نماید. پس پیشنهاد می­گردد که در انتخاب عنوان مقالات حد اعتدال رعایت گردد و با نام­گذاری مقالات با عنوان­هایی شیوا و روان که بیانگر موضوعات مطرح شده در مقاله می­باشند، خواننده را نسبت به مطالعه کل مقاله ترغیب نماییم.

از آنجا که عنوان مقاله مهمترین قسمتی می باشد که خوانندگان را ترغیب به خواندن مقاله و یا کنار گذاشتن آن می­کند، به همین دلیل در بخش راهنمایی نویسندگان که در هر مجله ارائه می گردد، محدودیت­هایی در مورد طول عنوان مقالات وضع گردیده می باشد، به­طوریکه عنوان مقالات بایستی از تعداد مشخصی کلمات بیشتر و از حداکثر کلمات مجاز پیشنهاد شده توسط مجله کمتر باشد. پس مطالعه دقیق و اعمال کردن کامل ضوابط ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان که معمولا در صفحه ابتدایی و یا انتهایی تمامی مجلات علمی آورده می­گردد، بر روی مقاله قبل از ارسال آن برای مجله مورد نظر الزامی می باشد.

در بسیاری از مواقع ذکر بسیاری از کلمات و عبارات در عنوان مقاله اجتناب ­ناپذیر بوده و حذف آنها تاثیرات منفی زیادی در شناساندن موضوع پژوهش به خواننده دارد، از طرفی طولانی بودن عنوان نیز خستگی خواننده را به همراه خواهد داشت. در چنین مواقعی که هر گونه تغییری در عنوان مقاله تاثیرات مخربی بر روی آن خواهد داشت پیشنهاد می­گردد که عنوان طولانی اولیه را به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم­بندی نمایید، یطوریکه آغاز قسمت اصلی عنوان را که اظهار کننده کلیات مطلب بوده را اظهار کرده و سپس به اظهار قسمت فرعی عنوان که بیانگر جرئیات مطلب می­باشد، پرداخته گردد. غالبا برای جدا کردن قسمت اصلی اولیه عنوان از قسمت فرعی ثانویه از علامت دو نقطه (:) و یا علامت نقطه ویلگول (؛) بهره گیری می­گردد. به مقصود درک عمیق­تر چگونگی نوشتن عنوان­های دو قسمتی در زیر تعدادی مثال از چنین عنوان­هایی ارائه شده می باشد:

عنوان1:

“مطالعه طریقه شکل­گیری مجموعه­های آرامگاهی در معماری ایران دوران اسلامی: بنابر آراء ابوسعید ابوالخیر”.

چنانچه ملاحظه می­گردد در قسمت اول عنوان قبل از علامت دو نقطه کلیات ارائه شده در مقاله که مطالعه طریقه شکل­گیری مجموعه­های آرامگاهی در معماری ایران دوران اسلامی می باشد، آورده شده می باشد. در این بین خواننده صرفا با خواندن قسمت اول عنوان فوق کلیتی از مطالب اظهار گردیده در مقاله را درک خواهد نمود. حال در قسمت دوم عنوان که بعد از علامت دو نقطه آمده می باشد، نویسنده به جزئیات پژوهش که در این مثال اظهار منبع و زیربنای تحلیل موضوع مقاله (مطالعه شکل­گیری مجموعه­های آرامگاهی با بهره گیری از نظرات ابوسعید ابوالخیر) می باشد، تصریح کرده می باشد.

عنوان2:

“مطالعه فرایند انتشار حرارت و توسعه گرادیان دما در چوب طی خشک شدن؛ مطالعه موردی راش و نوئل”.

عنوان3:

“درآمدی بر ارتباط قهرمانان اسطروه­ای با هنرهای معاصر: مطالعه موردی: طراحی دو بعدی و سه بعدی شخصیت­های اسطوره­ای”

در عنوان مقالات علمی بهتر می باشد با بکار بردن کلماتی نظیر مطالعه، واکاوی، مطالعه، تحلیل، امکان­سنجی و …. تا حدودی طریقه انجام پژوهش را مشخص کرده و به خوانندگان در پیش­بینی چگونگی اظهار مطالب در مقاله، کمک نمود. با دقت در عنوان “مطالعه خواص ارتعاشی کامپوزیت­های الیاف کربن و رزین پلی­استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش” به راحتی می­توان فهمید که این مقاله حاصل مطالعه نتایج تجربی بوده و در ضمن، نتایج تجربی بدست آمده با نمونه­های شاهد چوبی مقایسه شده­اند. با دقت در عنوان فوق که کاملا رسا و مناسب می­باشد می­توان فهمید که یک عنوان مناسب اختصار­ای بسیار کلی از مطالب اظهار گردیده در مقاله می­باشد و خواننده صرفا با مطالعه یک عنوان مناسب می­تواند درک و پیش­بینی صحیحی از مطالب اظهار گردیده در مقاله داشته باشد. حال چنانچه در عنوان فوق فقط کلمه مطالعه را حذف نماییم در این صورت عنوان مقاله به صورت زیر خواهد گردید:

“خواص ارتعاشی کامپوزیت­های الیاف کربن و رزین پلی­استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش”.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با مقایسه این دو عنوان که تفاوت آنها فقط در یک کلمه مطالعه می­باشد به راحتی می­توان دید که فقط با حذف کلمه مطالعه در عنوان دوم، عنوان اولیه که بسیار گویا و رسا بود به عنوانی نه چندان مطلوب تبدیل گردید. عنوان اول به صورت ناخودآگاه این حس را در خواننده ایجاد می­نماید که در این مقاله موارد زیادی مطالعه شده و بار علمی آن بالا می­باشد، این در حالی می باشد که تنها با حذف کلمه مطالعه از ابتدای آن، چنین حس مثبتی دیگر وجود نخواهد داشت. کاملا طبیعی می باشد که این حس مثبت در صورت انتخاب صحیح عنوان مقاله در داور نیز ایجاد و طبیعتا بر روی نتیجه داوری نیز تاثیرگذار خواهد بود.

خاطر نشان می گردد که عنوان اختصار مقاله نیست و کوشش در جهت اختصار کردن کلیه مباحث مقاله در عنوان کار چندان صحیحی نمی­باشد، زیرا امر فوق سبب طولانی شدن عنوان و خسته و بی­انگیزه کردن خواننده می­گردد. اما به هر حال عنوان مقاله بایستی طوری انتخاب گردد که خواننده تنها با خواندن آن کلیت مقاله را درک کرده و بتواند موارد اصلی اظهار شده در آن را پیش­بینی نماید. در این بین لازم می باشد که تویسندگان محترم با تمرین و ممارست زیاد چگونگی انتخاب عناوینی سلیس و روان که شامل کلید واژه­های اصلی مقاله بوده و بیانگر کلیات مقاله باشد را بیاموزند.

هیچگاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را اظهار نمود. با دقت در عنوان مقاله “مطالعه خواص آکوستیک کامپوزیت­های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش” به راحتی می­توان ملاحظه نمود که در آن به صورتی کلی مواد و اهداف مقاله آورده شده می باشد و از طرفی با خواندن عنوان فوق  به هیچ عنوان نمی­توان اطلاعاتی در مورد نتایج مقاله بدست آورد. به بیانی دیگر عنوان بایستی به شکلی صریح و گویا به اظهار کلیات پژوهش مانند اهداف و روش پژوهش  بپردازد و از ذکر جزئیات و نتایج در عنوان بایستی خودداری نمود. در این بین افرادی که تمایل به دانستن نتایج و جزئیات مقاله دارند، لازم می باشد تا متن مقاله را مطالعه کرده و اطلاعات مورد نظر خود را کسب نمایند.

علاوه بر اینکه در عنوان نباید به اظهار نتایج پژوهش پرداخت بایستی دقت نمود که عنوان مقاله فاقد هرگونه پیش داوری نیز باشد. مثلا انتخاب عنوان زیر برای مقاله مناسب به نظر نمی­رسد:

“مطالعه علل بی­علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی”،

زیرا عنوان فوق بی­طرفانه اظهار نشده می باشد و با پیش داوری در ذهن خواننده جهت­گیری خاصی ایجاد می­نماید. برای اصلاح عنوان فوق می­توان آن را به صورت زیر بازنویسی نمود:

“مطالعه تمایلات مختلف رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی”.

در این بین عنوان بازنویسی شده فقط به اظهار کلیاتی از مطالب اظهار شده در پژوهش می­پردازد و با پیش­داوری هیچ­گونه جهت­گیری خاصی در ذهن خواننده قبل از مطالعه مقاله ایجاد نمی­نماید.

در صورتی که پژوهش انجام شده محدود به بازه زمانی و یا مکانی خاصی باشد، ذکر آن در عنوان مقاله الزامی می باشد. زیرا در صورت عدم ذکر بازه زمانی و مکانی فوق، ممکن می باشد که خواننده تصور کند که در مقاله به اظهار کلی موضوع بدون هیچ گونه محدودیتی پرداخته شده می باشد، به همین دلیل مطالعه آن بدون اینکه اطلاعات مناسبی در اختیار خواننده قرار دهد، ممکن می باشد وقت و هزینه­های وی را اتلاف نماید. برای درک بهتر چگونگی وارد کردن بازه زمانی و مکانی مورد مطالعه در عنوان مقالات در زیر تعدادی مثال آورده شده می باشد:

* “مطالعه ارتباط بین تنوع گونه­ای و عوامل محیطی در مراتع بیرجند”،

چنانچه از این نام برمی­آید نتایج این پژوهش صرفا محدود به مراتع بیرجند بوده و به هیچ عنوان فراگیر نمی­باشد. در نظر داشته باشید که اگر در عنوان محدود بودن نتایج به مراتع صرفا بیرجند ذکر نمی­گردید، خواننده به اشتباه تصور می­نمود که نتابج این پژوهش فراگیر و قابل بهره گیری در تمامی شرایط می­باشد.

 

* “مطالعه تاثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران”،

همانند مثال قبل در اینجا نیز محدودیت مقاله مکانی بوده و نتایج پژوهش صرفا در سطح آب سواحل شرقی استان مازندران قابل بهره گیری می­باشد.

 

* “جلوه­های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه­های تهران دوره قاجار”،

در این مثال علاوه بر محدودیت مکانی (خانه­های صرفا تهران)، محدودیت زمانی (دوره قاجار) نیز هست.

 

* ” ارزیابی نمادین نقوش جانوری سفال نیشابور (قرون سوم و چهارم هجری قمری(“

در این مثال نیز همانند مثال قبل هر دو محدودیت زمانی و مکانی وجود داشته و این محدودیت­ها در عنوان مقاله اظهار گردیده­اند.

با مراجعه به مجلات موجود در باجه­های روزنامه­فروشی و یا سایت­های اینترنتی ممکن می باشد مقالات زیادی که عنوان آنها به صورت پرسشی نگارش یافته باشند را نظاره نمایید، در این بین بایستی دقت نمود که عناوین سوالی بیشتر در روزنامه­ها و مجلات غیرتخصصی و با هدف جذب کردن خواننده­ها، نظاره می­گردد. این در حالی می باشد که نگارش عنوان­های سوالی در مجلات پژوهشی، اگرچه مجاز بوده اما به هر حال به هیچ وجه رواج ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می­گردد که در مقالات تخصصی خود از نوشتن عنوان سوالی و یا حتی  تعجبی خودداری نمایید.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید